Dienst Justitiële Inrichtingen

Huisstijlwijzer
Huisstijlwijzer

Huisstijlwijzer

Tot 1 januari 2011 voeren ongeveer 200 overheidsorganisaties stapsgewijs een nieuw rijkslogo in. Eén logo en één huisstijl moeten de overheid herkenbaarder, toegankelijker en efficiënter maken.

Vormgeving en opmaak huisstijlwijzer voor Dienst Justitiële Inrichtingen.