Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitval elektriciteit of ICT
Uitval elektriciteit of ICT

Uitval elektriciteit of ICT

Het kan gebeuren: grootschalige uitval van electriciteit of ICT. Voor langere tijd. De samenleving kan dan volledig ontwricht raken. Wees daarom voorbereid, is de boodschap van de rijksoverheid aan onder andere gemeenten. Volgens de rijksoverheid is het niet meer de vraag of zo’n ramp mogelijk is, maar wanneer.

Concept, vormgeving, opmaak diverse middelen ‘Uitval elektriciteit of ICT’