Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

Veiligheid op school
Veiligheid op school
Veiligheid op school
Veiligheid op school

Veiligheid op school

Scheldpartijen, bedreigingen en fysiek geweld: er is geen school die er niet op de een of andere manier mee te maken heeft. De impact van agressie en geweld kan enorm groot zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) ontwikkeld.

De veiligheid op school is voor een belangrijk deel te realiseren door een zorgvuldig preventiebeleid en door een effectieve reactie op incidenten. Bij het juist inschatten van veiligheidsrisico’s hebben schoolbesturen een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten als goed werkgever een effectief beleid hebben opgesteld om hun werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat die hun werk zonder risico kunnen doen.

Vanuit het programma VPTO worden een aantal adviseurs VPTO beschikbaar gesteld. De adviseurs ondersteunen schoolbesturen bij hun veiligheidsbeleid en geven advies op strategisch niveau, met het doel de bewustwording van het belang van een veilige werkomgeving te vergroten.

Het programma VPTO maakt deel uit van het rijksbrede programma Veilige Publieke Taak en richt zich met name op de bestuurders in het Praktijkonderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en het Speciaal onderwijs.

Concept, vormgeving, opmaak diverse middelen Veilige Publieke Taak Onderwijs.