Dienst Justitiële Inrichtingen

De Noordsingel
De Noordsingel
De Noordsingel
De Noordsingel

coffee table book

De Noordsingel heeft sinds 1872 dienst gedaan als ‘gevangenis’ en is daarmee een van de oudste locaties van Nederland. Het complex lag vroeger middenin een weidelandschap, maar is in de loop der decennia omringd door de stad. Markant is de stervorm van het gebouw: vanaf het centrale punt zijn alle vleugels en de drie ringen te overzien. Op 25 oktober 2012 is de locatie buiten gebruik gesteld en op 1 juli 2013 sluit de locatie definitief. Hiermee komt er een eind aan de geschiedenis van het gebouw als Huis van bewaring.

Ter gelegenheid van de sluiting is dit boek uitgebracht.

Vormgeving en opmaak ‘coffee table book’ over PI Noordsingel Dienst Justitiële Inrichtingen