Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Delfland

D-SIGN

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat tussen nu en 2017 terug van 5 naar 2 locaties. Mede ingegeven door de bezuinigingsdoelstelling op huisvestingskosten. Maar ook het aantal medewerkers krimpt, waardoor er minder werkplekken nodig zijn. Gelijktijdig wil Delfland een andere manier van werken invoeren die tijd- en locatie- onafhankelijk is.

Rondom deze huisvestingsstrategie zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. Waaronder het Beeldmerk en een tijdlijn.